Τ α ν έ α μ α ς

Τρύγος 2021

Με πολλές ιδιαιτερότητες το φετινό σταφύλι, αλλά, όπως κάθε χρόνο το Κτήμα μας θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να

Ε γ γ ρ α φ ε ί τ ε σ τ η λ ί σ τ α ε ν η μ έ ρ ω σ η ς ( N e w s l e t t e r )

Για να είστε πάντα ενημερωμένοι με τα τελευταία νέα του Κτήματος.