Το Κτήμα Δ. Μίγας ανοίγει ξανά τις πόρτες του στο κοινό

Τ ο Κ τ ή μ α Δ . Μ ί γ α ς α ν ο ί γ ε ι ξ α ν ά τ ι ς π ό ρ τ ε ς τ ο υ σ τ ο κ ο ι ν ό

Facebook
Twitter
Email
Αγαπητές φίλες και φίλοι του Κτήματος Δ. Μίγας, Έφτασε η ώρα να τα πούμε και πάλι από κοντά. Από τις 22 Μαΐου 2021 και τηρώντας όλα τα μέτρα ατομικής προστασίας, σας περιμένουμε και πάλι στον επισκέψιμο χώρο του οινοποιείου μας. Σεβόμενοι τα πρωτόκολλα υγειονομικής ασφάλειας, οι επισκέπτες μας θα μπορούν να μας επισκέπτονται αποκλειστικά κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας. Από τις 10.00 έως τις 15.00, για ωριαία ξενάγηση και γευστική δοκιμή και με μέγιστο αριθμό τα 6 άτομα ανά ξενάγηση. Σας περιμένουμε! Τηλέφωνο κρατήσεων: 24920 25215 Email: visit@domaine-migas.com