Τ α β ρ α β ε ί α μ α ς

Παλαιός Άμπελος Ερυθρό 2016 – ΑΣΗΜΕΝΙΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ
Μικρός Τρυγητός – Λευκό 2019 – ΑΣΗΜΕΝΙΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ
Chardonnay Βαρέλι 2017 – ΑΣΗΜΕΝΙΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ
Παλαιός Άμπελος Ροζέ 2019 – ΧΑΛΚΙΝΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ
Κτήμα Δ. Μίγας Syrah 2016 – ΧΑΛΚΙΝΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ
Μοσχάτο Μαύρο Τυρνάβου Ροζέ 2019 – ΧΑΛΚΙΝΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ
Παλαιός Άμπελος Ερυθρό 2017 – ΧΑΛΚΙΝΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ
Chardonnay Βαρέλι 2018 – ΧΑΛΚΙΝΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ
Μικρός Τρυγητός – Ερυθρό 2017 – ΧΑΛΚΙΝΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ
Μοσχάτο Μαύρο Τυρνάβου Ερυθρό 2019 – ΧΑΛΚΙΝΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ
Παλαιός Άμπελος Ερυθρό 2015 – ΧΡΥΣΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ
Chardonnay Βαρέλι 2017 – ΑΣΗΜΕΝΙΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ
Chardonnay Βαρέλι 2016 – ΑΣΗΜΕΝΙΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ
Chardonnay Βαρέλι 2015 – ΑΣΗΜΕΝΙΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ
Παλαιός Άμπελος Ροζέ 2018 – ΧΑΛΚΙΝΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ
Μοσχάτο Τυρνάβου Ροζέ 2018 – ΧΑΛΚΙΝΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ
Παλαιός Άμπελος Ερυθρό 2016 – ΧΑΛΚΙΝΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ
Μικρός Τρυγητός – Λευκό 2018 – ΧΑΛΚΙΝΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ
Μοσχάτο Τυρνάβου Λευκό 2018 – ΧΑΛΚΙΝΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ
Παλαιός Άμπελος Λευκό 2018 – ΧΑΛΚΙΝΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ
Παλαιός Άμπελος Ερυθρό 2014 – ΧΑΛΚΙΝΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ
Chardonnay Βαρέλι 2016 – ΑΣΗΜΕΝΙΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ
Chardonnay Βαρέλι 2015 – ΑΣΗΜΕΝΙΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ
Παλαιός Άμπελος Λευκό 2017 – ΑΣΗΜΕΝΙΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ
Παλαιός Άμπελος Ερυθρό 2015 – ΑΣΗΜΕΝΙΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ
Παλαιός Άμπελος Ερυθρό 2014 – ΑΣΗΜΕΝΙΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ
Μοσχάτο Τυρνάβου Λευκό 2017 – ΧΑΛΚΙΝΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ
Μοσχάτο Τυρνάβου Ροζέ 2017 – ΧΑΛΚΙΝΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ
Μικρός Τρυγητός – Λευκό 2017 – ΧΑΛΚΙΝΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ
Chardonnay Βαρέλι 2014 – ΧΡΥΣΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ
Chardonnay Βαρέλι 2016 – ΑΣΗΜΕΝΙΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ
«Παλαιός Άμπελος» | Ερυθρό 2012 – ΑΣΗΜΕΝΙΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ
Μικρός Τρυγητός Λευκό 2016 – ΑΣΗΜΕΝΙΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ
Chardonnay Βαρέλι 2014 – ΧΡΥΣΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ
Chardonnay Βαρέλι 2015 – ΑΣΗΜΕΝΙΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ
Μοσχάτο Τυρνάβου – Ροζέ 2015 – ΑΣΗΜΕΝΙΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ
Παλαιός Άμπελος Ερυθρό 2011 – ΑΣΗΜΕΝΙΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ
Κτήμα Δ. Μίγας | Syrah 2011 – ΑΣΗΜΕΝΙΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ
Παλαιός Άμπελος Λευκό 2015 – ΧΑΛΚΙΝΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ
Παλαιός Άμπελος Ροζέ 2015 – ΧΑΛΚΙΝΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ
Μοσχάτο Τυρνάβου – Λευκό 2015 – ΧΑΛΚΙΝΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ
Μικρός Τρυγητός Λευκό 2015 – ΧΑΛΚΙΝΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ
Chardonnay Βαρέλι 2014 – ΑΣΗΜΕΝΙΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ
Chardonnay Βαρέλι 2013 – ΧΡΥΣΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ
«Παλαιός Άμπελος» | Λευκός 2015 – ΧΡΥΣΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ
Μοσχάτο Τυρνάβου – Λευκό 2015 – ΑΣΗΜΕΝΙΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ
«Παλαιός Άμπελος» | Ροζέ 2015 – ΑΣΗΜΕΝΙΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ
Chardonnay Βαρέλι 2014 – ΑΣΗΜΕΝΙΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ
«Παλαιός Άμπελος» | Syrah & Merlot 2010 – ΧΡΥΣΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ
«Παλαιός Άμπελος» | Syrah & Merlot 2012 – ΑΣΗΜΕΝΙΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ
«Μοσχάτο Αμβούργου Λευκό» 2012 – ΑΣΗΜΕΝΙΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ
«Μοσχάτο Αμβούργου Ερυθρό» 2012 – ΑΣΗΜΕΝΙΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ
«Παλαιός Άμπελος» | Chardonnay & Sauvignon Blanc 2012 – ΑΣΗΜΕΝΙΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ
«Chardonnay – Βαρέλι» 2012 – ΑΣΗΜΕΝΙΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ
«Παλαιός Άμπελος» | Merlot (ροζέ) 2012 – ΑΣΗΜΕΝΙΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ
«Παλαιός Άμπελος» | Syrah & Merlot 2009 – ΑΣΗΜΕΝΙΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ
«Παλαιός Άμπελος» | Syrah 2009 – ΑΣΗΜΕΝΙΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ
«Παλαιός Άμπελος» | Merlot (ροζέ) 2012 – ΧΡΥΣΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ
«Μοσχάτο Αμβούργου» | Blanc de Noir 2012 – ΑΣΗΜΕΝΙΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ
«Παλαιός Άμπελος» | Syrah & Merlot 2009 – ΑΣΗΜΕΝΙΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ
«Chardonnay – Βαρέλι» 2010 – ΧΡΥΣΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ
«Παλαιός Άμπελος» | Syrah & Merlot 2007 – ΧΡΥΣΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ
«Μοσχάτο Αμβούργου λευκό» | Blanc de Noir 2011 – ΑΣΗΜΕΝΙΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ
«Παλαιός Άμπελος» | Sauvignon Blanc & Chardonnay 2011 – ΑΣΗΜΕΝΙΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ
«Παλαιός Άμπελος» | Merlot (ροζέ) 2011 – ΑΣΗΜΕΝΙΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ
«Παλαιός Άμπελος» | Syrah 2007 – ΑΣΗΜΕΝΙΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ