Α ί θ ο υ σ α Γ ε υ σ ι γ ν ω σ ί α ς

Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη ότι για να λάβετε μέρος σε μια εκδήλωση του Κτήματος πρέπει να είστε ενήλικοι στη χώρα σας. Η μόνη περίπτωση, στην οποία ένας ανήλικος μπορεί να παρευρεθεί σε μια εκδήλωση είναι όταν συνοδεύεται από τον γονέα ή τον νόμιμο κηδεμόνα του. Ευχαριστούμε για την κατανόηση.

Γ ε υ σ τ ι κ ο ί σ υ ν δ υ α σ μ ο ί

* μόνο με έγκαιρη κράτηση

Γευστική δοκιμή πέντε κρασιών του Κτήματος (40ml/ετικέτα) με τον αντίστοιχο γευστικό τους συνδυασμό.

Κ ά θ ε τ η γ ε υ σ ι γ ν ω σ ί α

* μόνο με έγκαιρη κράτηση

Συγκριτική γευστική δοκιμή ετικετών που επιδέχονται παλαίωση από τρέχουσες και σπάνιες παλιές σοδειές του Κτήματος (1 κρασί, 4 εσοδείες, 40ml/εσοδεία). Συνοδεύεται από γευστική πρόταση.