Ε π ι κ ο ι ν ω ν ί α

Λάβετε υπόψη ότι για να λάβετε μέρος σε μια εκδήλωση του Κτήματος πρέπει να είστε ενήλικοι στη χώρα σας. Η μόνη περίπτωση, στην οποία ένας ανήλικος μπορεί να παρευρεθεί σε μια εκδήλωση είναι όταν συνοδεύεται από τον γονέα ή τον νόμιμο κηδεμόνα του. Ευχαριστούμε για την κατανόηση.
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Ε γ γ ρ α φ ε ί τ ε σ τ η λ ί σ τ α ε ν η μ έ ρ ω σ η ς ( N e w s l e t t e r )

Για να είστε πάντα ενημερωμένοι με τα τελευταία νέα του Κτήματος.