Η ι σ τ ο ρ ί α μ α ς

Τολμηρός γόνος Τυρνάβου, ο Δημήτρης Μίγας, συνεχίζοντας την οικογενειακή παράδοση ενασχόλησης με το αμπέλι, το τσίπουρο και το κρασί, που κρατά τουλάχιστον τέσσερις γενιές, προχώρησε το 1999 σε μια εντυπωσιακή για τα δεδομένα της περιοχής επένδυση, φτιάχνοντας ένα επισκέψιμο πρότυπο οινοποιείο που συμβάλλει τα μέγιστα στον οινοτουρισμό ως δυναμικός μοχλός ανάπτυξης.
Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ

Π ω ς ξ ε κ ί ν η σ α ν ό λ α

dimitris-history-1
Επιβράβευση

Ο ι ά ο κ ν ε ς π ρ ο σ π ά θ ε ι ε ς τ ο υ Κ τ ή μ α τ ο ς α ν α γ ν ω ρ ί ζ ο ν τ α ι δ ι ε θ ν ώ ς κ α ι ε ί μ α σ τ ε υ π ε ρ ή φ α ν ο ι γ ι α υ τ ό .

Ορόσημα

Π ά ν ω α π ό έ ν α ν α ι ώ ν α π α ρ ά δ ο σ η ς

Αρχές 20ου Αιώνα

Η αρχή

Η οικογένεια Μίγα ξεκινά την ενασχόλησή της με την αμπελοκαλλιέργεια και την απόσταξη τσίπουρου.
1997

Φύτευση νέων αμπελώνων

με τις ποικιλίες Μοσχάτο Μαύρο Τυρνάβου και των γαλλικών Chardonnay, Sauvignon Blanc, Syrah, Merlot, Cabernet Sauvignon.
1999

Ξεκινά η ανέγερση του νέου οινοποιείου

στην τοποθεσία «Παλαιός Άμπελος» του Τυρνάβου
2001

1η εμφιάλωση

κρασιών με ετικέτα “Παλαιός Άμπελος”
2003

Επέκταση του οινοποιείου

απόκτηση νέου τεχνολογικού εξοπλισμού και ολοκλήρωση του κελαριού.
2010

Αύξηση του όγκου παραγωγής

του οινοποιείου με την απόκτηση νέων υπερσύγχρονων ανοξείδωτων δεξαμενών οινοποίησης αλλά και με αναβαθμίσεις ή προσθήκες στο εργαστήριό μας.
2016

Εμφιάλωση του 1ου Ημιαφρώδους Οίνου

του κτήματος από Μοσχάτο Μαύρο Τυρνάβου με την απόκτηση του κατάλληλου εξοπλισμού.

2017

Ξεκινά η τελευταία επέκταση του οινοποιείου​

με τη δημιουργία νέων κτηριακών εγκαταστάσεων συνολικής επιφάνειας 7200 τ.μ.
Βιωσιμότητα

Ε υ α ι σ θ η τ ο π ο ί η σ η γ ι α τ ο π ε ρ ι β ά λ λ ο ν

As part of the agricultural industry, we fully depend on our surrounding, just as it depends on us. That’s why we grow our produce organically and sustainably. Over the past decades the carbon footprint of the winery has been positive, which is something we’re really proud of.

Ως μέρος της αγροτικής βιομηχανίας, εξαρτιόμαστε πλήρως από το περιβάλλον, όπως αντίστοιχα και αυτό εξαρτάται και από εμάς. Για τον λόγο αυτό επενδύσαμε σε νέο τεχνολογικό εξοπλισμό που είχε ως αποτέλεσμα τα τελευταία χρόνια το αποτύπωμα άνθρακα του οινοποιείου να έχει μειωθεί στο ελάχιστο δυνατό, κάτι για το οποίο είμαστε πραγματικά περήφανοι.