Το Κτήμα στην τηλεοπτική εκπομπή «Οίνος ο αγαπητός»

Τ ο Κ τ ή μ α σ τ η ν τ η λ ε ο π τ ι κ ή ε κ π ο μ π ή « Ο ί ν ο ς ο α γ α π η τ ό ς »

Facebook
Twitter
Email
Η τηλεοπτική εκπομπή «Οίνος ο αγαπητός» και ο οινολόγος δόκτωρ Δημήτρης Χατζηνικολάου ταξιδεύουν στη Θεσσαλία. Πρώτη στάση ο Τύρναβος και το οινοποιείο του Κτήματος Δ. Μίγας για να παρουσιάσουν στο κοινό το μοναδικό ερυθρό μοσχάτο Αμβούργου ή Τυρνάβου όπως ονομάζεται στην περιοχή. Ο Δημήτρης Μίγας μιλά για την αγαπημένη του ποικιλία, την οποία οινοποιεί με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους, αλλά και την οικογενειακή παράδοση στην αμπελοκαλλιέργεια. Μαζί με τον κύριο Χατζηνικολάου δοκιμάζουν το μαύρο μοσχάτο Τυρνάβου στην λευκή και ροζέ εκδοχή του και στη συνέχεια η γευσιγνωσία συνεχίζεται με δύο ημιαφρώδη και ένα λιαστό πάντα από την ίδια ποικιλία.