Μ ο σ χ ά τ ο Τ υ ρ ν ά β ο υ - Λ ι α σ τ ό

Κατηγορία: Μοσχάτο Τυρνάβου - Λιαστό
Τα κρασιά που καλλιεργούνται στο Κτήμα ενσαρκώνουν τη γοητεία και την πολυπλοκότητα του ιστορικού αμπελώνα μας, αναδεικνύοντας την ισορροπία και την κομψότητα που είναι ενδεικτικά αυτού του μοναδικού terroir.